دوشنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۸۶
آموزش اصول حسابداری 1 و 2 آموزش مدیریت مالی 1 و آموزش حسابداری میانه 2 و ...

دوستان این قسمت اصلاح شد حالا می توانید استفاده کرده و دانلود کنید. شرمده اگر اصلاحش طول کشید.

$$$  آموزش اصول حسابداري 1 (ترابي(

$$$ آموزش   اصول حسابرسي 1 (صلواتي(

$$$ آموزش حسابرسي (2) (شفيع زاده(

$$$ آموزش مديريت مالي 2(هدايتيان(

$$$ آموزش حسابداري ميانه 2

$$$ آموزش حسابداري ميانه ( 2 ) (ترابي(

$$$  آموزش مديريت مالي 1(صلواتي(

$$$ آموزش  حسابداري ميانه 2

$$$  آموزش حسابداري ميانه 2    (سرمایه گذاری بلند مدت)

$$$  آموزش تغييرات در حسابداري

$$$  آموزش تجزيه و تحليل صورتهاي مالي

$$$  آموزش صورت تغييرات در وضعيت مالي

 

نوشته شده توسط آرش آقابیگی در ۱۳ بعد از ظهر | | لینک به این مطلب