جمعه یازدهم اسفند ۱۳۸۵
حسابداری ماشین آلات و تجهیزات

حسابداری ماشین آلات و تجهیزات

 

در اصطلاح، ماشین آلات و تجهیزات معمولا شامل اقلام زیر می باشد:

انواع ماشین آلات تولیدی

اثاثه

مبلمان
قالبها

ابزار آلات

منصوبات و ظروف قابل استرداد

که در روال عادی عملیات واحد تجاری بکار می روند.

برای تخصیص و تعیین استهلاک ماشین آلات و تجهیزات به قسمتهای تولیدی، اداری و فروش باید مشخص شود که این گونه داراییها در کدام یک از قسمتهای مزبور به کار رفته است.

تمام مخارج لازم برای خرید و آماده سازی ماشین آلات و تجهیزات جهت استفاده مورد نظر، قابل انتقال به بهای تمام شده اموال و تجهیزات است.

بهای تمام شده اموال و ماشین آلات معمولا از اجزای زیر تشکیل می شود:

·         قیمت خرید پس از کلیه تخفیفات تجاری و نقدی

·         هزینه حمل و نقل و بیمه و بارگیری در طول دوره حمل

·         عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات

·         مخارجی که برای راه اندازی دارایی تا مرحله بهره برداری انجام می شود. مانند: محوطه سازی، زیر سازی، نصب و حق الزحمه خدمات فنی

·         مخارج بازسازی و مرمت که برای قابل استفاده ساختن ماشین آلات دست دوم خریداری شده انجام می شود.

·         وجوه غیر قابل استرداد مربوط به سفارش ماشین آلات و تجهیزات

 

باید بگویم که از این قسمت اکثر سالها، سوالاتی برای کنکور کارشناسی ارشد طرح می شود.

همین دو روز پیش که من هم در آن شرکت کرده بودم(کارشناسی ارشد سال 1386(  از این موضوع سوال آمده بود و خواسته شده بود که بهای تمام شده ماشین آلات خریداری شده را محاسبه کنید.

من در آخر این پست مثالی را برایتان آورده ام تا کاملا موضوع یاد گرفته شود

 

مخارج غیر عادی نظیر: پرداخت جریمه به علت تاخیر در پرداخت حقوق گمرکی یا تعمیر قطعاتی از ماشین آلات که در حمل و نقل خسارت دیده است یا مخارج اضافی که بدلیل اشتباه در نصب ماشین آلات پرداخت می شود نباید به بهای تمام شده ماشین آلات و تجهیزات اضافه گردد.

در موارد خاص ، چنانچه هر یک از اقلام ماشین آلات و تجهیزات از اجزای متفاوت و تفکیک پذیر تشکیل شده باشد، تخصیص جمع مخارج به اجزای تشکیل دهنده و برآورد عمر مفید هر یک از اجزا می تواند نحوه حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات را بهبود ببخشد.

 

برای مثال اگر مفید موتورهای هواپیما کمتر از بدنه آن باشد، به جای در نظر گرفتن کل هواپیما به عنوان دارایی، بهتر است برای محاسبه استهلاک، بهای تمام شده بدنه و موتور هواپیما در حسابهای جداگانه نگهداری شود.

و بر عکس، اقلامی نظیر قالبها، ابزار و وسایل کار که به تنهایی کم ارزش می باشد بهتر است تلفیق شود.

مثال. شرکت الف برای خرید ماشین آلاتی از خارج کشور مخارج زیر را انجام داده است:

1. قیمت خرید با شرط FOB                                 3000000

2. تخفیف تجاری                                                2%

3. شرط خرید                                                    ن / 60  _  4 / 10

4. مخارج حمل و نقل دریایی                              190000

5. مخارج بیمه دریایی                                        150000

6. مخارج تعمیر (ماشین آلات بعد از ورود به ایران خسارت دیده و از این بابت غرامتی از شرکت بیمه دریافت نشده است)              250000

7. حق الزحمه مهندسان نصب                           100000

8. مواد مصرف شده برای تولید آزمایشی ماشین آلات                8000

9. هزینه تعمیرات پس از راه اندازی ماشین آلات             3500

10. حقوق متصدی ماشین آلات ( حقوق ماه اول پس

از راه اندازی ماشین آلات)                                                         80000

بهای تمام شده ماشین آلات خریداری شده به ترتیب زیر محاسبه می شود:

 

شرح

بهای تمام شده ماشین آلات

سایر حسابها

نام حساب

ريال

1و2 قیمت خرید پس از کسر تخفیفات تجاری

(2% × 3000000) -   3000000

2940000

 

 

3. تخفیف نقدی   4% × 2940000

(117600)

 

 

4. مخارج حمل و نقل دریایی

190000

 

 

5. مخارج بیمه دریایی

150000

 

 

6. مخارج تعمیر ( چون به ماشین آلات پس از ترخيص خسارت وارد شده است از این رو شرکت بیمه غرامتی پرداخت نکرده است. اگرچه مخارج تعمیر برای آماده سازی ماشین آلات مزبور لازم بوده است اما جزو هزینه های عادی تحصیل دارایی به حساب نمی آید)

 

زیان ناشی از خسارت وارده به ماشین آلات

250000

7. حق الزحمه مهندسان نصب

100000

 

 

8. مواد مصرفی برای تولید آزمایشی ماشین آلات

8000

 

 

9 و 10 . هزینه تعمیر و حقوق متصدی ماشین آلات (چون مخارج مزبور بعد از راه اندازی ماشین آلات انجام شده است جزو بهای تمام شده ماشین آلات به شمار نمی آید)

 

هزینه تعمیرات و نگهداری

 

هزینه حقوق

3500

 

 

80000

جمع کل

3270400

 

333500

 

نکته : تخفیفات نقدی چه از آن استفاده شده یا نشده باشد جزو بهای تمام شده ماشین آلات به شمار نمی آید.   

 

Property, Plant And Equipment

 

نوشته شده توسط آرش آقابیگی در ۲۲ بعد از ظهر | | لینک به این مطلب